Huishoudreglement

1. Algemene aspecten

1.1. Respect: Zowel vóór, tijdens als na het bridgespelen wordt er respectvol met elkaar omgegaan. We begroeten elkaar bij het toekomen of bij het plaatsnemen aan de bridgetafel.

1.2. Discriminatie: We discrimineren niemand op basis van politieke, religieuze, wijsgerige, syndicale en etnische achtergrond of andere persoonlijke kenmerken.

1.3. Gedrag: Iedere speler (of aanwezige) behoort steeds tegenover zijn partner en tegenstander hoffelijke manieren in acht te nemen; zorgvuldig vermijden opmerkingen te maken of handelingen te stellen die een andere speler zou kunnen ergeren, hinderen of zijn spelplezier zou kunnen verstoren.

1.4. Roken: Er heerst een strikt rookverbod in ons bridgelokaal; roken gebeurt dus uitsluitend buiten!

1.5. Schade: Iedere speler (of bezoeker) is verplicht de schade te vergoeden die door hem of haar, met opzet of bewuste roekeloosheid , werd aangebracht aan bezittingen van de club, het lokaal of deelnemers aan de bridgebijeenkomsten.

1.6. Verantwoordelijkheid: Iedere speler of bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen en kan beschadiging of verdwijning niet verhalen op de Bridge Club Lanaken. Het bestuur aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verdwijning van eigendommen van deelnemers of bezoekers.

2. Voor de aanvang van het toernooi

2.1. Wij komen ten laatste 10 minuten vóór de aanvang van het tornooi aan; indien u dit niet haalt, volstaat een telefoontje naar de club met de melding dat u onderweg bent. Zodoende kan het bestuur dit probleemloos inplannen.

2.2. Het tafelgeld per niet-lid bedraagt € 2,-.

2.3. De paren worden ingeschreven volgens aankomst.

3. Tijdens het toernooi

3.1. Noord is de chef van de tafel en wordt gecontroleerd door Oost.

3.2. Vóór de spelers hun kaarten uit het bordje halen, voert Noord het spelnummer van het bordje in de BM (BridgeMate) in.

3.3. Alle spelers tellen het aantal kaarten met de beeldzijde naar beneden.

3.4. Na de derde pas = einde van de biedronde en vóór de uitkomst, voert Noord de leider, de richting en het contract in; Oost controleert.

3.5. De voorspeler legt de uitkomstkaart met de rugzijde naar boven op tafel en vraagt aan zijn partner of hij mag voorspelen.

3.6. Het gespeelde bord blijft op de tafel in de goede richting liggen.

3.7. Er wordt niet gepraat tijdens het bieden en spelen over deze aangelegenheden.

3.8. Wordt er simultaan (zie loopkaart met S1, S2, enz.) gespeeld, dan worden de 2 bordjes met de laagste nummers eerst op de tafel met het laagste nummer gespeeld; Noord brengt de 2 andere bordjes naar tafel 1, 2 enz. Zijn beide bordjes aan één tafel gespeeld, brengt Noord beide bordjes naar de simultaantafel; zijn aan deze tafel beide spellen nog niet gespeeld, keert Noord naar zijn tafel terug en wacht tot Noord van de simultaantafel de beide gespeelde bordjes naar zijn tafel brengt.

3.9. We betrachten algemene stilte tijdens onze bridgebijeenkomsten; bridge is een denksport en afleiding is dus uit den boze; hebben we onze tafel gespeeld, blijven we ofwel zitten, of we verlaten rustig de tafel en gaan naar buiten.

3.10. Nakaarten doen we met gedempte stem; maar als Bridge Club Lanaken hebben we liever dat er niet nagekaart wordt. Als Noord en Oost bij einde ronde de tafel hebben verlaten, worden de kaarten niet meer uit de bordjes genomen.

3.11. Bij gebruik van de timer, wordt er geen spel meer begonnen ( bieden ) als het signaal van 5 minuten weerklinkt.

3.12. Zijn we bye ( stilzitten of rusttafel ) houden we absolute stilte in acht. Willen we aan ’n door ons reeds gespeelde tafel bijzitten, vragen we eerst toestemming; we leveren geen commentaar, gebruiken geen gebaren- of lichaamstaal en mogen slechts één hand zien.

3.13. Einde ronde Noord zorgt ervoor dat de tafel netjes achtergelaten wordt. Oost brengt de gespeelde bordjes naar de volgende tafel of naar de wisseltafel na aankondiging door de toernooileider. Elke speler ruimt zijn leeggoed op en brengt het naar de daarvoor bestemde tafel (of de toog).

4. Einde zitting

4.1. Alle spelers bergen hun biedkaarten op en sluiten hun biedingbox.

4.2. Noord brengt alle spelbehoeften – BM, bordjes, biedingboxen, loopkaarten en tafelmatjes – naar ’n verzameltafel of bergt ze op in de voorziene kast. Uiteraard mag hij zich laten assisteren.

5. Varia

5.1. Vals spelen wordt niet getolereerd; na ’n derde overtreding wordt de speler, na beslissing door het bestuur, uitgesloten van deelname aan alle tornooien van Bridge Club Lanaken.

5.2. Weigeren verder te spelen en de zaal verlaten is onsportief gedrag; het bestuur beraadt zich over sancties.

5.3. Huisdieren worden niet toegelaten tijdens de toernooien.

5.4. Loopt het partnerschap niet naar beider wens, praat er over; bij beëindiging stel je je partner op ’n hoffelijke manier op de hoogte van je verlangen. Geen verwijten, geen schuldafwenteling; eenvoudig: het klikt niet.

5.5. Vrijdagavondbridge is er om onze beginners te helpen; we passen de voorgaande aanbevelingen soepel toe en moedigen het spelplezier van onze beginners aan i.p.v. ze te ontmoedigen. Beginner blijf je tot einde van het jaar na het jaar van beëindigen van de cursus.

5.6. Alle voorstellen voor dit huishoudreglement zijn welkom bij onze bestuursleden.